ARCUSYS OY
V
Casetarina

Valamis mahdollisti NASA Epic Challenge -koulutusohjelman siirtymisen digiaikaan

NASA on Yhdysvaltain liittohallituksen alainen hallintovirasto, joka on vastuussa mm. ilmailuun ja avaruuteen liittyvästä tutkimuksesta. Yksi NASAn suurimmista viime aikojen haasteista on ollut herättää opiskelijoissa kiinnostusta luonnontieteitä, teknologiaa, insinööritaitoja ja matematiikkaa kohtaan, sekä innostaa nuoria ja lahjakkaita insinöörejä ja tutkijoita työskentelemään NASAlla. Tätä varten NASA perusti Epic Challenge -koulutusohjelman, joka kokoaa yhteen opiskelijaryhmiä sekä eri alojen asiantuntijoita eri puolilta maailmaa ratkaisemaan ihmiskunnan eeppisimpiä haasteita. NASAn mielestä koulutusohjelma oli aika uudistaa ja tuoda digiaikaan siten, että oppimisesta tulisi entistä hauskempaa, sosiaalisempaa, mielenkiintoisempaa sekä paikasta ja ajasta riippumatonta. Samalla opiskeluympäristöstä haluttiin luoda sellainen, että se pystyisi skaalautumaan suurien, globaalien käyttäjämäärien tarpeisiin.

Uudenlaista ryhmätyöskentelyä yli maarajojen

Arcusys ratkaisi NASAn heittämän haasteen avoimen lähdekoodin Valamis-oppimisympäristöllään. Ohjelmiston avulla Epic Challenge -opiskelijat ympäri maailmaa voivat nyt työskennellä virtuaalisesti ryhmissä ja jakaa keskenään opittuihin asioihin, ongelmiin ja ratkaisuihin liittyvää tietoa sekä jalostaa sitä eteenpäin. Opiskelu tapahtuu joustavasti mielenkiintoisessa ympäristössä ilman paikan tai ajan asettamia rajoja. Valamis-oppimisympäristön etu on myös sen käytettävyys ilmiöpohjaisissa oppimismetodeissa.

Muutakin kuin oppimisympäristö

Opetuksen lisäksi Valamis-oppimisympäristö soveltuu hyvin suurten, globaalien yritysten tarpeisiin. Esimerkiksi henkilöstön, jälleenmyyjien ja yhteistyökumppaneiden kouluttaminen onnistuu ohjelmiston avulla helposti ja joustavasti. Oppimisympäristössä voidaan myös määrittää, mitata, analysoida ja muokata osaamista ja kykyjä yksilötasolta aina organisaatiotasolle asti.

Lue lisää casesta tai tutustu Arcusysin muihin ratkaisuihin.