Tietopankki
D

Digitietopankki – digitalisoituvan yrityksen selviytymispaketti

Alta löydät digitalisaatiota käsitteleviä linkkejä ja muuta aihekohtaista materiaalia, jotka olemme keränneet kokoon juuri sinua ja digitalisoituvaa liiketoimintaasi varten. Ole hyvä, tässä on selviytymispakettisi – nyt digimatkasi on valmis alkamaan!

Keskuskauppakamarin Tietoturvaopas yrityksille

Keskuskauppakamarin Tietoturvaopas yrityksille on käytännönläheinen opas, joka sisältää selkeitä ja yksinkertaisia ohjeita yrityksen tietoturvan parantamiseksi. Julkaisua ei ole suunnattu vain yrityksen IT-tiimille, vaan koko henkilöstölle aina omistajista johtajiin ja työntekijöihin.

Tietoturvaopas yrityksille

Uudistajat – polkuja pk-yritysten ja startupien yhteistyöhön

Elinkeinoelämän keskusliiton ja Tekesin tuottamassa Uudistajat-julkaisussa pureudutaan  startupien ja pitkän linjan pk-yritysten yhteistyöhön. Julkaisun havainnot perustuvat niin tutkimustietoon kuin case-yritysten kokemuksiin. Julkaisussa tuodaan esille yhteistyön hyötyjen lisäksi myös haasteita ja riskejä niin pk-yrityksen kuin startupin näkökulmasta. Julkaisussa esitellään yhteistyön erilaisia muotoja ja romutetaan myyttiä, jonka mukaan startupit toimisivat vain omassa digikuplassaan. Julkaisu on tarkoitettu niin pidempään toimineille pk-yrityksille, jotka pohtivat uudistumisen keinoja ja kumppaneita, kuin startupeille, jotta ne tarttuisivat pk-yhteistyön tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Uudistajat

Digisanasto

Monet digitermit ovat lähellä toisiaan, ja käsitteiden tarkka määrittely on varsin hankalaa. Sanahirviöiden, kuten hakukonemarkkinointi, avoin lähdekoodi tai responsiivinen verkkopalvelu, pelkääminen on kuitenkin turhaa. Termien oikeaoppista käyttöä tärkeämpää on keskittyä uusien toimintatapojen kehittämiseen, joiden rinnalla alan termistö on vain pelkkää sanahelinää. Älä siis anna monimutkaisten kirjainyhdistelmien tulla eteesi, kun haaveilet tuottavammasta ja tehokkaammasta liiketoiminnasta digitalisoituvassa maailmassa.

Alta löydät kokoelman alan yleisimmistä termeistä, jotka helpottavat asioiden ymmärtämistä ja tiedon sisäistämistä digitalisaation aallokossa. Mutta älä pelkää – näistä ei pidetä sanakoetta!

A/B-testauksessa vertaillaan kahta erilaista tuotetta, palvelua tai toimintoa (esim. sähköposti, verkkosivu tai Facebook-mainos), josta tehdään kaksi erilaista versiota, A ja B. Nämä voivat erota toisistaan esimerkiksi otsikon, lähetysajan tai sisällön osalta. Tämän jälkeen versioita testataan testiryhmiin ja seurataan, kumpi versioista toimii tehokkaammin.

Tapa kehittää ja tehdä räätälöityä markkinointia tietylle asiakkaalle tai rajatulle segmentille.

Suomeksi “ketterä ohjelmistokehitys” on monisäikeinen termi, jonka voi tiivistää ns. ketterien projektien yhteiseen tavoitteeseen tuottaa ratkaisuja nopeasti ja joustavasti. Tyypillistä on, että prosessia ei suunnitella liian pitkälle etukäteen vaan myös luovuudelle annetaan tilaa.

Mediasisältöä, jonka joku riippumaton kolmas osapuoli tekee yrityksestä tai sen tuotteesta/palvelusta ilman korvausta. Lehtiartikkelit, jaetut Facebook-linkit ja suosittelut ovat esimerkkejä ansaituista mediasisällöistä, jotka yritys on “ansainnut” puhtaasti omalla toiminnallaan.

Applikaatio eli (mobiili)sovellus on älypuhelimen sovellusohjelma eli Appi. Esimerkki: WhatsApp-viestisovellus.

API:t, eli ohjelmarajapinnat, mahdollistavat eri ohjelmien keskinäisen tiedonvaihdon eli keskustelun toistensa kanssa.

Lisätty todellisuus (augmented reality) lisää reaalimaailman päälle virtuaalisia asioita. Esimerkki: uusien huonekalujen mallaaminen omaan kotiin virtuaalisesti, katso IKEA-esimerkki.

Yrityksen asiakkaisiin liittyvää tietoa (ostohistoria, tapahtumiin osallistuminen, verkkokäyttäytyminen, sähköpostien avaamis- ja klikkaushistoria), jota voidaan käyttää avuksi esimerkiksi kohdennetun markkinoinnin toimenpiteissä.

Termi, jolla kuvataan asiakkuuden kehittymistä satunnaisesta vierailijasta kokeilijaksi, asiakkaaksi ja lopulta suosittelijaksi.

Markkinoinnin automaatiossa pienet rutiinitehtävät automatisoidaan järjestelmien tehtäväksi. Yksinkertaisin esimerkki tästä on personoitu e-suora (uutiskirje), joka lähetetään samalla kertaa suurelle massalle.

Nimensä mukaisesti avoin lähdekoodi on avointa ja kaikki halukkaat voivat tehdä koodiin muutoksia ja muokkauksia. Suljettua lähdekoodia voi muokata vain koodin alkuperäinen tekijä.

Yritykseltä yrityksille suunnattua markkinointia.

Yritykseltä kuluttajalle (loppukäyttäjälle) tapahtuvaa markkinointia.

Tällekään termille ei ole keksitty hyvää suomennosta. Backend tarkoittaa käytännössä toimintoja, jotka tapahtuvat ohjelmassa tai nettisivulla taustalla, käyttäjältä piilossa. Tällaista on esimerkiksi tiedon tallennus ja hakeminen tietokannasta (tiedonkäsittelykerros).

Big Data tarkoittaa valtavien digitaalisten tietomäärien keräämistä, säilyttämistä ja hyödyntämistä.

Ks. julkaisujärjestelmä

Ks. sisältömarkkinointi

Hinnoittelumalli, jossa mainostaja maksaa korvauksen ainoastaan toteutuneista teoista (esim. tuotteen tai palvelun tilaaminen tai lomakkeen täyttäminen).

Hinnoittelumalli, jota käytetään esimerkiksi hakukonemainonnassa. Hinta mainokselle määräytyy mainoksen saamien klikkien perusteella.

Mainonnassa käytettävä hinnoittelutermi, joka tarkoittaa hintaa tuhatta näyttöä kohden. Tunnetaan myös termillä CPT (cost per thousand).

Ks. CPM

Yritysten käyttämä järjestelmä asiakkuuksien tehokkaampaan hallintaan. Tehostaa esimerkiksi asiakaskontaktien ja myynnin prosessien hallintaa ja tulosten mittaamista.

Painike, banneri, kuva tai linkki, jossa on houkutteleva toimintakehotus, kuten “lue lisää”, “tilaa nyt” tai “lataa heti”. Tarkoituksena on saada asiakas siirtymään esimerkiksi Facebook-mainoksen kautta uutiskirjeen tilaajaksi.

Suhdeluku, joka kertoo kuinka usein käyttäjät keskimäärin klikkaavat mainosta verrattuna mainoksen näyttökertoihin. Luvulla mitataan verkkomainonnan toimivuutta.

Kun palvelimia kootaan yhteen, syntyy datakeskus, joka voi koostua jopa kymmenistä tuhansista yksittäisistä palvelimista.

Digitalisaatio tarkoittaa asioiden tekemistä uudella tavalla, johon liittyy prosessien, toimintojen ja palvelujen sähköistäminen. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat esimerkiksi internetissä toimivat pankkipalvelut, nettipankit, tai lääkärikeskusten sähköiset ajanvarausjärjestelmät.

GDN on Googlen ja sen yhteistyökumppaneiden sivustojen verkosto, johon kuuluvilla verkkosivuilla esitetään Googlen display-mainoksia.

Termille ei vielä ole olemassa hyvää suomenkielistä vastinetta. Frontend tarkoittaa kuitenkin kaikkea sitä, mitä käyttäjä ohjelmassa tai verkkosivulla näkee (näkyväkerros).

Hakusanamainontaa Google-hakukoneessa.

Hakukoneissa tapahtuvaa mainontaa, jota voidaan tehdä esimerkiksi Google-, Yahoo- ja Live Search -hakukoneissa. Hakukoneessa mainostettaessa yritys voi esimerkiksi mainostaa tuotettaan tai palveluaan tietyllä summalla, jolloin tämä nousee hakutulosten kärkeen.

HTML, eli hypertext markup language, on lähinnä sivujen rakenteen (ja ulkoasun) kuvaukseen käytettävä merkintäkieli.

Inbound marketing, eli ns. houkutusmarkkinointi, on uudenlainen markkinoinnin muoto, jossa kohderyhmiä lähestytään heidän mielenkiinnonkohteidensa kautta, esimerkiksi oppaiden, blogien, sosiaalisen median tai muiden hyödyllisten/kiinnostavien sisältöjen avulla. Tarkoituksena on, että potentiaalinen asiakas itse ottaa yhteyttä myyjään. Esimerkiksi ompelemisesta kiinnostunut asiakas saa blogista uuden idean ja klikkaa sisään lankoja myyvään verkkokauppaan.

Ensimmäisen teollisen vallankumouksen saivat aikaan vesi ja höyry. Toisen vallankumouksen laittoi liikkeelle sähkö ja kolmannen automaatio. Neljäs, digitalisaation mukanaan tuoma teollinen vallankumous on parhaillaan meneillään, joka tunnetaan myös nimellä “älyllinen”vallankumous.

Yleistermi, jolla tarkoitetaan kaikkea internetissä toteutettavaa markkinointia.

Internet of things (IoT), eli esineiden internetillä, tarkoitetaan internetin laajentumista koneisiin ja esineisiin. Iot-laitteet reagoivat muutoksiin ja kommunikoivat yhdessä ympäristön kanssa, esimerkiksi etäluettava sähkömittari on Iot-laite. IoT mahdollistaa markkinoinnin näkökulmasta asiakasdatan keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen.

Istunto alkaa siitä, kun vierailija saapuu verkkosivuille ja loppuu, kun hän poistuu sivuilta. Istunto voi päättyä myös tietyn aikamääreen jälkeen, jos vierailija ei tee sivulla hetkeen mitään.

Julkaisujärjestelmä, eli CMS (content management system), on verkkopalveluiden ylläpitoon ja päivitykseen tarkoitettu työkalu, jonka avulla sivuston sisältöä voidaan hallinnoida helposti ilman ohjelmointitaitojen opettelua.

Konversio tarkoittaa sivustolle asetetun tavoitteen täyttymistä. Verkkokaupassa tämä tarkoittaa esimerkiksi tuotteen ostamista ja blogissa RSS-syötteen tai uutiskirjeen tilaamista.

Lähiverkko, joka on tietylle alueelle rajattu tietoverkko. Tämä rajattu alue voi olla yritys tai vaikka omakotitalo. Lähiverkon tietokoneet, tulostimet ja muut laitteet ovat yhteydessä keskenään.

Erikseen suunniteltuja ja kohdennettuja verkkosivuston alasivuja, joiden tavoitteena on jonkin konversion saavuttaminen (esimerkiksi tilaisuuteen ilmoittautuminen tai tuotteen tilaaminen). Laskeutumissivuille voidaan ohjata kävijöitä esimerkiksi hakusanamainonnan tai sähköpostimarkkinoinnin avulla.

Potentiaalinen asiakas, joka on ilmaissut mielenkiintonsa ja aloittanut ostoprosessin.

Machine to machine (M2M) on erilaisten koneiden välistä älykästä kommunikointia. Ero teolliseen internetiin on, että M2M ei vaadi toimiakseen verkkoyhteyttä, vaan koneet ovat suoraan yhteydessä toisiinsa.

Mobiilioptimointi takaa, että esimerkiksi verkkopalvelu toimii myös puhelimen näytöllä moitteettomasti. Mobiilioptimoidun sivuston toteutukseen on olemassa kaksi tapaa: responsiiviset verkkosivut, jotka mukautuvat mobiililaitteiden näytöille automaattisesti tai erilliset mobiilikäyttäjiä varten suunnitellut mobiilisivut.

Tunnistettu kontakti, jonka verkkokäyttäytyminen ja aktiivisuus viittaavat kontaktin olevan potentiaalinen asiakas, jolloin tähän on mielekästä kohdentaa markkinointiviestintää (verkkovierailija on esimerkiksi vieraillut yrityksen verkkosivuilla, täyttänyt lomakkeen tai tilannut uutiskirjeen).

Kiteytettyjä, tietoon pohjautuvia mallinnuksia yrityksen “ihanneasiakkaista”, joiden avulla yritykset pystyvät määrittämään selkeämmin, kenelle markkinoidaan, minkälaisilla sisällöillä ja missä kanavissa.

Ns. tyrkytysmarkkinointi on perinteistä tuotteen tuputtamista ja suurille massoille markkinoimista. Esimerkiksi sähköpostimarkkinointi massoille on outbound-markkinointia.

Palvelin, tai arkisesti serveri, on tietokone, joka on erikoistunut internetissä esitetyn tiedon ja palvelujen esittämiseen internetin käyttäjille.

Pilvipalvelut ovat internetin kautta käytettäviä IT-palveluita. Toimiakseen pilvipalvelut vaativat ainoastaan verkkoyhteyden ja -selaimen. Yleisin pilvipalvelun muoto lienee pilvitallennus, eli tiedon tallentaminen pilvipalveluun, jossa se on helposti jaettavissa, muokattavissa ja tarkasteltavissa.

Neliönmuotoinen “viivakoodi”, joka luetaan mobiililaitteella. Koodin avulla mobiilikäyttäjä voidaan esimerkiksi ohjata haluttuun verkko-osoitteeseen ilman osoitteen kirjoittamista selaimeen.

Renderointi tarkoittaa kuvan, animaation tai äänen luomista mallista tietokoneohjelman avulla. Toisin sanoen tietokone laskee annettuun tietoon perustuen lopullisen kuvan.

PPR, eli physically based rendering, tarkoittaa mahdollisimman tarkkaa ja todentuntuista renderöintiä. Kuva, video tai animaatio tehdään näyttämään mahdollisimman todelliselta – sellaiselta, miltä se ihmissilmällekin näyttäisi.

NPR, eli non-photorealistic rendering, ei pyri mahdollisimman tarkkaan ja todentuntuiseen lopputulokseen vaan tarkoitukseen sopivaan tai haluttuun tulokseen. Esimerkiksi kokoamisohjeen on hyvä olla pelkistetty, jotta se pysyisi tarpeeksi selkeänä.

Responsiivisuus tarkoittaa mukautuvuutta. Esimerkiksi responsiivinen nettisivu toimii ja näyttää hyvältä niin tietokoneella, tabletilla kuin mobiililla käytettäessä, eli se mukautuu käyttäjän laitteen mukaan.

Tapa tarkastella sijoitetun (pääoman) tuottoa ja päätellä, onko jokin kampanja tai tapahtuma onnistunut vai ei suhteessa sijoitettuun summaan. Tarkasteluun käytetään yleensä prosenttilukuja.

RSS-syötettä käytetään apuna usein päivittyvän digitaalisen sisällön siirrossa ja julkaisemisessa. Esimerkiksi uutissivuston artikkelit tai blogin päivitykset saadaan päivittymään RSS-syötteen avulla automaattisesti toisen sovelluksen tai internetsivun sisällä.

Sensorit ja anturit ovat mittalaitteita, jotka mittaavat ympärillään olevia asioita, esimerkiksi lämpötilaa, kosteutta, painetta tai vaikkapa nopeutta. Digitaaliset sensorit ja anturit voivat myös lähettää tietoa langattomasti eteenpäin.

hakukonemarkkinointi. Ks. hakusanamainonta.

(search engine optimization), eli hakukoneoptimoinnin, tarkoitus on yksinkertaisesti nostaa tietyn hakusanan näkyvyyttä ja löydettävyyttä hakukoneissa, pääasiassa Googlessa.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tuottaa ja jakaa mielenkiintoista ja hyödyllistä sisältöä verkkosivuilla ja muissa kanavissa ja hankkia tällä tavoin sekä uusia asiakkaita että sitouttaa vanhoja.

Tietotekniikassa skaalautuvuus tarkoittaa kapasiteetin laajenemista ilman toimintojen keskeytymistä tai häiriintymistä. Esimerkiksi kun nettisivujen käyttäjämäärä lisääntyy, voidaan palvelinkapasiteettia lisätä skaalautuvassa ympäristössä niin, että käyttäjät eivät tätä edes huomaa.

SQL on esimerkiksi verkossa tunnistettu kontakti, joka voidaan määritellä verkkokäyttäytymisensä perusteella potentiaaliseksi asiakkaaksi, johon yrityksen myynnin on mielekästä ottaa yhteyttä. Kontakti on tyypillisesti ensin MQL (marketing qualified lead), johon kohdistetaan markkinointiviestintää “lämmittelymielessä”. Tämän jälkeen kontaktista tulee SQL, johon yrityksen myynti voi olla jo suoraan yhteydessä tuotteen tai palvelun myyntitarkoituksessa.

Teollinen internet ja IoT tarkoittavat pitkälti samaa asiaa. Teollinen internet katsoo asiaa kuitenkin nimensä mukaan nimenomaan teollisuuden näkökulmasta, jossa koneet ja laitteet jakavat ja analysoivat tietoa keskenään.

Verkkopalveluiden kävijämittaukseen erikoistunut palvelu.

Markkinointimuoto, jossa yritys maksaa korvauksen palvelun toimittajalle saatujen tulosten perusteella.

Käyttöliittymä, eli UI, tarkoittaa ohjelman käyttämiseen tarkoitettua näkymää.

Käyttäjäkokemus, eli UX, tarkoittaa tuotteen tai palvelun käyttämisestä tullutta kokonaisvaltaista kokemusta.

Virtuaalitodellisuus (virtual reality) on tietokoneella luotu keinotekoinen maailma, jota on helpointa tarkastella VR-lasien avulla. Esimerkki: virtuaalinen polkupyöräretki muinaisessa Roomassa: VirZOOM-palvelun avulla.

Verkkosivustolla vierailleiden käyttämistilastojen tulkintaa ja johtopäätösten tekoa.

Widget on “minisovellus”, joka näyttää jonkin tärkeän tiedon kätevästi laitteen työpöydällä (esim. sää tai kello). Widget on aina päällä, kun taas “appi” pitää käynnistää erikseen käyttöä varten.

Wifi, wi-fi ja Wlan tarkoittavat kaikki langatonta internetiä. Wifi mahdollistaa laitteiden langattoman yhdistämisen internetiin.