M
Casetarina

Moventor kiri kilpailijoiden edelle uudella mobiilisovelluksellaan

Päätuotteena teille ja lentokentille kitkanmittauslaitteita valmistavalle Moventor Oy:lle asiakaslähtöinen toiminta on yksi yrityksen tärkeimmistä arvoista. Yritys tahtoi siten vastata asiakkaidensa toiveisiin ja vaateisiin tälläkin kertaa, kun palautteiden perusteella yrityksen vanhojen, analogisten tuotteiden tekniikka ei enää tuntunut vastaavan asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Yhteistyö Collapickin kanssa alkoi, ja Moventorille kehitettiin digiteknologiaa hyödyntävä mobiilisovellus, jolla Moventorin liikevaihto ja asiakastyytyväisyys saatiin selkeään kasvuun.

Uusia ominaisuuksia ja monipuolisia käyttömahdollisuuksia

Mobiilisovelluksen kehitystyö aloitettiin vuonna 2015. Syksyllä 2016 ensimmäiset asiakkaat pääsivät testaamaan tuotetta, ja saatu palaute on ollut Moventorin mukaan erittäin positiivista. Uusi sovellus hyödyntää langatonta internetiä ja uutta digitekniikkaa siten, että kitkan mittauksen rinnalle on saatu tuotua uusia ominaisuuksia. Näitä ovat mm. pintalämpötilan mittaus, laitteiden ohjaus digitaalisesti sekä tietojen siirto suoraan pilveen, josta se on helposti jalostettavissa eteenpäin. Myös kartta- ja GPS-ominaisuudet sekä mahdollisuudet erilaisiin lisälaiteliitäntöihin ovat uuden sovelluksen etuja.

Digitalisaatio toi yritysarvot esiin entistä paremmin

Uusi sovellus on erottanut Moventorin kilpailijoistaan: digisovellus on antanut mittavan kilpailuedun tälle pienelle pirkanmaalaisyritykselle, jolle muuten erottuminen varsinkin suurimmista alan kilpailijoista on ollut hankalaa. Moventorin mukaan yrityksen palvelujen räätälöinti asiakkaille onnistuu nyt entistä helpommin – siten yrityksen arvot toteutuvat digitalisaation ansiosta paremmin kuin aiemmin. Tuotekehitys sovelluksen osalta jatkuu, ja ratkaisun monikäyttöisyyttä tullaan tulevaisuudessa viemään eteenpäin esimerkiksi laajentamalla sovelluksen integraatiomahdollisuuksia.

Tutustu tarkemmin caseen tai Collapickin muihin ratkaisuihin.