Sencom Oy
S
Casetarina

Sencomissa matkakustannukset ja paperityö on minimoitu sähköisillä ratkaisuilla

Digitaaliset ratkaisut ovat Sencomin olemassaolon ehto. Kun yritys perustettiin, ei toimitiloja edes tarvittu, sillä kaikki työ hoitui sähköisesti. Kun tarve mm. laitteistohankinnoille kasvoi, yritys vuokrasi itselleen toimitilat. Tästä huolimatta työntekijöiden ei tarvitse tulla paikan päälle kuin muutamana päivänä viikossa työn paikkariippumattoman luonteen ja sähköisten viestintäratkaisujen ansiosta.

Ei turhalle sähköpostiliikenteelle ja paperivuorille

Sencom suosii kaikessa toiminnassaan sähköisiä materiaaleja ja pilvipalveluja. Tämän ansiosta dokumentit eivät ole hukassa, eikä paperinkeräyspiste pursu yli äyräidensä jokaisen työviikon päätteeksi. Myös sähköpostiliikenteen määrää on minimoitu: jos vain mahdollista, kaikki viestintä pyritään hoitamaan yrityksessä reaaliajassa pikaviestipalveluissa. Tällä tavoin kommunikointi sujuu jouhevasti ja aikaa säästyy. Kaikki käytettävät palvelut hankitaan Cloud first -periaatteella, eli ratkaisu hankitaan kuukausihintaisena pilvipalveluna. Vasta toisena vaihtoehtona on perinteinen ja raskas investointi, jos pilvipalveluratkaisua ei jostain syystä ole mahdollista toteuttaa.

Hyötyjä jo yhdellä kuukausittaisella verkko- tai videopalaverilla

Sencomissa kaikki palaverit hoidetaan lähtökohtaisesti sähköisesti. Videoyhteyksien ansiosta niin kokoukset kuin ryhmätyöskentelyhetketkin onnistuvat siten ilman turhia ajokilometrejä. Säästöt näkyvät niin matkakustannuksissa kuin työhön menevässä ajassakin. Lisäksi moni ei ajattele, että esimerkiksi huonolla talvisäällä etäpalaverin pito on myös turvallisuuskysymys, kun kenenkään ei tarvitse lähteä tapaamisen vuoksi seikkailemaan autolla lumipyryyn. Yhdenkin verkkopalaverin pito kuukaudessa tuo yritykselle selkeitä hyötyjä, ja pitkällä tarkasteluvälillä kustannussäästöt ovat huomattavat – varsinkin jos palaverimatkat ovat pitkiä. Sähköiset viestintäyhteydet ovat myös mahdollistaneet Sencomille työskentelyn yhteistyökumppaneiden kanssa. Ilman sähköisiä yhteyksiä tiimityöskentely esimerkiksi yrityksen kansainvälisten kumppaneiden kanssa olisi käytännössä mahdotonta.

Lue lisää Sencomista tai tutustu yrityksen muihin ratkaisuihin.