T
Uutinen

TIVI: Näin it-rahat käytetään tänä vuonna

Asiakaskokemuksia ja digitaalista siirtymää koskevat uudet teknologiat ohjaavat it-investointeja tänäkin vuonna. Silti tietohallintojohtajien vanha suosikki eli tietoturva vain terästää asemaansa teknorahojen käytön kohteena, kaiken hypetyksen keskelläkin.

Tuoreimman 2018 State of the CIO -tutkimuksen mukaan it ja bisnes ovat vihdoin löytämässä yhteisen sävelen strategisten päämäärien linjaamiseksi. Silti it-johtajien pitää tarkasti harkita se, millaisilla investoinneilla näihin päämääriin päästään.

Seuraavassa Cio.com on ottanut selvää siitä, millaisista it-panostuksista tietohallintojohtajat saavat rahoilleen eniten vastinetta. Haastattelussa on kyselty it-investoinneista kaikkiaan 738:lta tietohallinto-, teknologia- ja toimitusjohtajalta.

Asiakkaat ja tehokkuus etulinjassa
Yritykset pyrkivät tehostamaan toimintojaan säästääkseen sekä aikaa että rahaa. Näin vastasi kaikkiaan 39 prosenttia kyselyyn osallistuneista johtajista. Tehokuuden käytännön tavoittelussa etusijalla ovat investoinnit asiakkuudenhallinta- ja erp- järjestelmiin sekä sellaisiin ratkaisuihin, jotka tehostavat markkinointia, sanoo 35 prosenttia vastaajista.

Näin tekee myös terveydenhoitopalveluja tarjoavan Medigramin toimitusjohtaja Sherri Douville.

”Mittaamme markkinoinnin kampanjoiden tehoa Salesforcen työkaluilla. Etsimme kampanjoille täsmäkohteita myös entistä tehokkaammilla seuraavan sukupolven markkinointiratkaisuilla”, Douville kertoo.

Digitalisaation odotetaan pelkkien investointien vastapainoksi tuovan yrityksille myös uusia liiketoiminnan lähteitä eli tulovirtoja.

Asiakaskokemusten merkitys näkyy myös investoinneissa crm-teknologioihin. Vastaajista 38 prosenttia pitää asiakkuudenhallintaa tärkeänä bisnestavoitteena, ja 19 prosenttia aikoo panostaa uusiin työkaluihin, joilla asiakkaiden kokemuksia pyritään parantamaan.

Asiakkuudenhallintaan liittyvät myös satsaukset mobiilisovelluksiin, joilla kuluttajien toiveista otetaan parempaa selkoa. It-pomoista 11 prosenttia sanoo kehittävänsä tänä vuonna asiakaskokemuksia mittaavia mobiilisovelluksia merkittävästi.

Analytiikka ja automaatio nousussa
Cio.comin kyselyyn vastanneista it-pomoista kolmasosa eli 33 prosenttia sijoittaa tänä vuonna paljon rahaa data-analytiikkaan. Vastineeksi näiltä satsauksilta odotetaan uusia bisnesoivalluksia, tehokkuuden kohentumista ja yleisesti ottaen liikevaihdon kasvua.

Tarkemmin kyseltynä reilu kymmenesosa eli 11 prosenttia yritysjohtajista sanoo ohjaavansa lisää it-investointeja yrityshallintaohjelmistoihin ja automatiikan työkaluihin.

Tietoturvaa ei jätetä
Tietoturvan merkitys vain korostuu ja kasvaa kaiken hypetyksen pyörityksessä. Vastaajista 31 prosenttia pitää tietoturvaa erittäin keskeisenä bisnestrategisena alueena. Tietoturva vie leijonansosan lähes joka kolmannen yrityksen (28 prosenttia) it-budjetista tänä vuonna.

”Kyberturva on aina it-investointien ykköskohde ja tietomurtoihin pitää varautua ennakolta. Silloin kun murrot huomataan, on jo liian myöhäistä. Yleisesti ottaen kaikki yritykset voivat aina tehdä jotakin tietoturvansa kohentamiseksi”, nettikauppias Melissa Internationalin toimitusjohtaja Melissa Person-Ashforth sanoo.

Viranomaisvaatimuksilla kuten tuoreella gdpr:llä eli EU:n tietosuoja-asetuksella on sijansa myös yritysten tietoturvainvestoinneissa. Näin vastaa 19 prosenttia it-johtajista, joiden mielestä organisaatioilla ei ole varaa viivytellä viranomaisvaatimusten täyttämisessä.

”Eurooppalaiset johtavat tätä peliä, ja itse yritän pysytellä heidän vauhdissaan gdpr-vaatimusten täyttämisessä”, amerikkalainen Person-Ashforth kertoo.

Siirtymävaiheen teknologiat imussa
Digitaaliseen siirtymään ja pilviharppaukseen liittyvät teknologiat ja prosessit vievät paljon it:n voimavaroja tänäkin vuonna. Näihin tavoitteisiin luetaan kuuluviksi yritysprosessien tehostaminen, kannattavuuden kohentaminen ja työn tuottavuuden parantaminen, vastaa 30, 23 ja 20 prosenttia pomoista tässä järjestyksessä.

Pilvi-infran investoinnit ovat etusijalla lähes kolmasosan mielessä, sillä näin vastasi 28 prosenttia kyselyyn osallistuneista. Siirtymävaiheessa tarvitaan myös paljon sovellusten uudistuksia ja päivityksiä sekä talon oman it-infran parannuksia.

”Olen pyörittänyt pilvisiirtymää jo vuodesta 2013 lähtien ja se on virtaviivaistanut toimintojamme monilla tavoin. En ihmettele yhtään, että pilvi pysyy it-investointien kärjessä tänäkin vuonna”, Person-Ashforth sanoo.

Selvää on, että digitalisaation odotetaan pelkkien investointien vastapainoksi tuovan yrityksille myös uusia liiketoiminnan lähteitä eli tulovirtoja. Uuteen digitaaliseen talouteen sopeutuminen ei osoita tänkään vuonna hidastumisen merkkejä.

”Liian harva yritys pitää omia teknologioitaan yrityksen varallisuutena. Katsantokantoja pitää muuttaa, jotta teknologiasta tulee liiketoimintojen merkittävä mahdollistaja eli kaiken toiminnan prioriteetti”, Melissa Person-Ashforth evästää.

Lähde: www.tivi.fi