K
Uutinen

KL: Toimintamallien muutos ei tapahdu itsekseen

Osa yrityksistä näkee digitalisaation voimakkaana muutoksena, johon halutaan reagoida nopeasti, nopeiden tuloksien toivossa. Hätäilemällä ei kuitenkaan yleensä saada tehokasta tulosta, vaan pahimmillaan muutokset jäävät puolitiehen, jolloin kaikkia digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ei osata hyödyntää omassa toiminnassa.

 

Samaan aikaan osa yrityksistä näkee muutoksen negatiivisena ilmiönä, jota vastaan halutaan taistella. Digitalisaatiosta ei joko nähdä hyötyä oman liiketoiminnan kannalta, tai se nähdään ohimenevänä teknologisena trendinä.

 

Muutos on kuitenkin tullut pysyäkseen.

 

Reetta Rajala perusti vuonna 2007 konsulttiyhtiön CCEA:n, jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä muutosten läpiviennissä. Yrityksen laajempi missio on parantaa suomalaisyritysten muutoshalukkuutta ja sitä kautta myös yritysten kilpailukykyä.

 

”Uudelleenoppimisen ja muutosmotivaation täytyy kummuta ihmisten sisältä. Kyseessä ei ole tekninen suoritus vaan kulttuurinen asia.”

 

Lue Rajalan koko haastattelu

 

Lähde: www.kauppalehti.fi