T
Uutinen

T&T: Menesty digimurroksessa – hyödynnä verkostojen voimavarat ja hylkää vanhat toimintalogiikat

Digitalisaation ansiosta yritysten on mahdollista kehittää, kasvattaa ja tehostaa liiketoimintaansa monin eri tavoin. Monissa yrityksissä digitalisaation hyödyistä ei kuitenkaan osata ottaa kaikkea irti, sillä esimerkiksi pelkkä digitaalisen datan ja sen prosessoimiseen tarkoitettujen työkalujen käyttöönotto eivät vielä ole tae digimurroksessa menestymiselle.

Digihyötyjen ulosmittaus edellyttää yrityksissä kokonaan uutta toiminnan ja organisoinnin logiikkaa. Se näkyy uusissa toimintatavoissa, rakenteissa ja kulttuurissa. Organisaation on osattava vastatata joustavasti yllättäviin muutoksiin, toivuttava raskaistakin iskuista ja innovoitava jatkuvasti uutta.

Teollisuuden digitaalinen murros -hankkeessa tutkijana olevan Janne J.Korhosen mukaan digimurroksen edelläkävijät osaavatkin muotoilla liiketoimintansa systemaattisesti siten, että organisaatio kykenee vastaamaan joustavasti ja ketterästi asiakkaittensa muuttuviin tarpeisiin lyhyelläkin varoitusajalla.

Digimurroksen menestyjät hyödyntävät verkostojensa voimavaroja esimerkiksi uusia tuotteita ja palveluita kehitellessään. Nämä yritykset osaavat paketoida palvelunsa kokonaisvaltaisiksi ratkaisuiksi ja osallistaa asiakkaansa tavoilla, jotka tuottavat asiakkaille, mutta myös yritykselle itselleen, lisäarvoa. Monet organisaatiot ovat jo heränneet digimurrokseen, mutta uudistuskeinot ovat usein vanhakantaisia ja pinnallisia. Uuteen tekniikkaan panostetaan esimerkiksi merkittävästi, mutta digitaalisuutta sovelletaan usein vanhojen toimintatapojen puitteissa. Tämä johtaa Korhosen mukaan väistämättä epäonnistumiseen.

Lue koko artikkeli: http://bit.ly/2u7iWnJ

Lähde: Tekniikka&Talous